Oddíl plaveckých sportů SKUP Olomouc
Historie olomouckého plavání začíná téměř před 60. léty, kdy skupina plaveckých nadšenců soustředěných kolem profesorů Losenického a Stehlíka založila plavecký klub LTC Olomouc. Od r. 1945 dosahoval oddíl v Sokole Olomouc prvních plaveckých úspěchů zásluhou Vlastimila Šišáka Ilustrační foto a dalších mladých plavců především rekordní štafetou 4 x 50m a 4 x 100m prsa v sestavě Talpa, Běhal, Junk, Svozil.
V padesátých letech pořádal oddíl každoročně soutěž oddílů bez zimních lázní, ve které pravidelně vítězil a které bylo vlastně malým mistrovstvím republiky, protože krytých bazénů bylo velmi málo. Objevovala se nová jména plavců v čele s Ladislavem Bankem.
Nová historie začíná v roce 1965, kdy byl v Olomouci otevřen krytý a později otevřený padesátimetrový bazén. V krátké době se oddíl zařadil mezi nejlepší v republice a do reprezentace byli postupně nominováni Suchánek, Poláková, Nováková, čsl. rekordman Petr Bazger a nejmladší mistryně sportu Marta Juránková.
Velký význam mělo zřízení sportovních plaveckých tříd na ZŠ R. Terera v r. 1966, kde vyrostli další čsl. rekordmani a reprezentanti v čele s Martou Juránkovou, dále Andreášová, Faltýnek, Vaňhara, Dosoudilová, Svozil, Červinková Jitka a Radka, Pacák, pozdější čsl. olympionik Petr Kladiva, Peška, Hajný Martin a Michal, vítězka Družby a nejlepší plavkyně republiky pro r. 1986 Lenka Krbečková, pozdější olympionik Jan Víťazka, Michaela Laštůvková a Jiří Dub - finalista MEJ.
Závodní družstva mužů a žen tvoří hlavní složku oddílu a od r. 1972 startují pravidelně v nejvyšších soutěžích. Největším v celé historii oddílu bylo vítězství žen a bronz mužů v přeboru ČSSR v r. 1982. Marcela Kubalčíková Základ tvořili především členové SVS - M MŠ, kteří měli hlavní podíl na úspěších oddílu v osmdesátých letech. Na vynikajících výsledcích se podílely především čsl. reprezentantky Boturová, Holkupová, dále Víchová, Hájková, Šmolková, Šupíková, Hajduková, Altmanová, Čermáková, Jašková, Svozil, Hagenhofer, Mikula, Šenkyřík, Pacák, Peška, Martinec, Půček a další. Trenéry plaveckých družstev byli trenéři z povolání K. Rektořík, J. Zavadil, Mgr. P. Bazger, J. Schejbal a dobrovolní trenéři dr. L. Bank, dr. L. Dvořák a J. Teplý.
V devadesátých letech bylo velkým úspěchem 4. místo ve finálové soutěži družstev mužů v r. 1993 a bronzové medaile žen v r. 1998. Mezi největší opory patřila olympionička z Atlanty Marcela Kubalčíková, mnohonásobná přebornice ČR, v současné době to jsou Jiří Dub a Michaela Laštůvková.
Sekce synchronizovaného plavání je velmi úspěšná a patří na 2. místo v naší republice za brněnskými akvabelami. Zaměřuje se především na mládežnické kategorie a každoročně pořádá úspěšná vystoupení nejen na našem bazéně, ale i v jiných městech. Svá vystoupení měly však i v zahraničních bazénech.
Plavecká škola plní od r. 1966 nesmírně důležitý společenský úkol - odstraňování plavecké negramotnosti. Ilustrační foto Každoročně projde plaveckými kurzy přes 6.000 dětí v základním, zdokonalovacím a zdravotním plavání.
Vrcholnou akcí celého oddílu je pravidelné pořádání Memoriálu 17. listopadu za účasti našich nejlepších a zahraničních plavců. Letošní 30. ročník počítá opět s účastí našich nejlepších plavců a zahraničních výprav z Celje, Kranje, Retiboře a Gdaňska.
V dlouhodobé historii oddílu se o činnost starala řada dobrovolných funkcionářů a trenérů, z nichž mnozí získali nejvyšší tělovýchovná vyznamenání - RNDr. Ladislav Bank, Mgr. Petr Bazger, František Běhal, PaedDr. Lubomír Dvořák, RNDr. Zdeněk Floder, Miroslav Hajný, Ferdinand Chodora, RNDr. Ivan Junk, RNDr. Jindra Klečková, MUDr. Josef Mareš, Ondřej Nyeste, Aleš Reif, Karel Rektořík, prof. Walter Stehlík, Vlastimil Šišák, PaedDr. Jaroslav Talpa, Jaroslav Teplý, Josef Zavadil, Leopold Zemčák aj.
Nejlepší plavci
1950 - 1959
Vlastimil Šišák, Vítězslav Svozil, Ivan Junk, Ladislav Bank
1960 - 1969
Ladislav Bank, Pavel Suchánek, Jarmila Poláková, Dana Nováková
1970 - 1979
Petr Bazger, Marta Juránková, Hana Andreášová, Jitka Červinková, Zbyněk Svozil
1980 - 1989
Petr Pacák, Ivana Boturová, Petr Kladiva, Viktor Peška, Lenka Krbečková, Vladimíra Jašková
1990 - 2000
Marcela Kubalčíková, Dušan Viktorjeník, Michaela Laštůvková, Jiří Dub
Snahou všech dobrovolných pracovníků oddílu plaveckých sportů je neustálé zkvalitňování své práce, aby si oddíl své dobré jméno a postavení mezi nejlepšími plaveckými oddíly v republice udržel.
PaedDr. Lubomír Dvořák
prezident oddílu
Kontakt:
WWW:
http://www.volny.cz/unol-plavani/

Kontakt Návrat na úvodní stránku