Lyžařský oddíl SKUP Olomouc
Lyžařský oddíl byl založen zároveň se vznikem TJ Slávia Olomouc. Hlavním iniciátorem jeho zřízení byl jeho dlouholetý předseda Prof. MUDr. Vladimír Pelikán, DrSc. Ke skupině zakládajících členů patřili Dr. Jiří Novosad, Běla Štěpánová, Dr. D. Klečka. Oddíl měl kolem 40 členů a byl zaměřen na závodní činnost ve sjezdovém a běžeckém lyžování, trenérem běžců byl Dr. Novosad, trenérem sjezdařů Dr. Klečka. Ilustrační foto Již v té době patřil po stránce výkonnostní k nejlepším oddílům v olomouckém kraji a jeho závodníci získali mnoho titulů přeborníků okresu i kraje a dosahovali výborných výsledků na přeborech a v mistrovských republikových závodech, na akademických mistrovstvích a univerziádách. To se odrazilo i ve zvýšeném zájmu studentů UP o lyžování, a tak bylo možno ve spolupráci s katedrou tělesné výchovy UP zřídit při fakultách oddíly nezávodního - rekreačního lyžování. Tím se značně zvýšil počet členů oddílu asi na 200, z toho bylo v závodních družstvech evidováno asi 20%.
V době tohoto rozkvětu oddílu, který trval asi do poloviny 70. let, se mohl náš oddíl pyšnit i zařazením několika členů, běžců i sjezdařů, do akademických reprezentačních družstev i získáním několika titulů akademických přeborníků a účastí některých závodníků na mezinárodních univerziádách v zahraničí. Členové oddílu zastávali v té době i několik významných funkcí v republikovém výboru lyžařského svazu i v předsednictvu Vysokoškolského sportu ČSR (místopředseda Dr. Klečka, předseda zdravotní komise Dr. Pelikán). Oddíl se také staral o výchovu lyžařských cvičitelů z řad studentů, kterých jsme do roku 1970 vyškolili na 400 s kvalifikací III.a IV. třídy.
Koncem 70.let odešel z funkce trenéra běžců Dr. Novosad a toto dosud tak úspěšné družstvo se v krátké době úplně rozpadlo.Nepodařilo se najít vhodného trenéra. Také ve sjezdovém družstvu se trenéři vyměnili. Dr. Klečku vystřídali postupně Dr. Havlík, Dr. Zapletal a Dr. Drlík. Největších úspěchů dosahovali závodníci LO v letech 1979 - 1984. Ve sjezdovém družstvu se sešlo několik vynikajících závodníků a závodnic, což se projevilo na výsledcích: Téměř v každém republikovém závodu se umístil minimálně jeden závodník do 10. místa. Oddíl byl v té době celorepublikově klasifikován na 9. - 10. místě.
Také naše účast na univerziádách byla korunována skvělými výsledky:
1979 - 2 stříbrné a 2 bronzové medaile
1981 - 1 zlatá, 2 stříbrné, 1 bronzová a dalších šest umístění do 6. místa
Na mezinárodních závodech FISU získala naše závodnice Navrátíková stříbrnou medaili ve slalomu.
Ilustrační foto Po těchto úspěšných sezónách přišel opět pokles výkonnosti, řada výborných závodníků odešla a noví se bohužel neobjevili. Koncem 80.let se zdálo, že jsme tuto krizi překonali, ale byla to pouze záležitost jedné sezóny.
Po roce 1990 se situace v oddílu podstatně zhoršila. Prudký vzestup cen za služby na horách (ubytování, stravování, lanovky), za dopravu, za materiál, nám prakticky nedovolil dále rozvíjet činnost. V oddílu zůstali jen tři funkcionáři a tři závodníci, nutno však dodat, že velmi kvalitní (dva z nich jsou členy reprezentačních družstev ČR). Bohužel naprostý nedostatek financí je přinutil hledat si finanční zajištění tréninků i závodů jinde a z našeho oddílu odešli. To znamenalo vlastně po téměř padesáti letech činnosti oddílu jeho zánik: Zůstali pouze tři funkcionáři. Jen úcta k tradici a víra, že se jednou najde sponzor ochotný financovat vysokoškolský lyžařský oddíl, způsobily, že oficiálně lyžařský oddíl SKUP ještě žije!
Dr. Dalibor Klečka

Návrat na úvodní stránku