Oddíl korfbalu SKUP Olomouc
I. Filozofie činnosti KC (korfbalu) SKUP Olomouc

KC SKUP Olomouc svou již devítiletou činností sleduje především cíl poskytnout aktivní sportovní vyžití především studentům UP Olomouc. KC SKUP Olomouc je jedním ze dvou univerzitních korfbalových týmů v korfbalových soutěžích v ČR. V dřívějších letech se několikrát zúčastnil Akademických mistrovství Evropy v korfbale, na kterých důstojně reprezentoval UP Olomouc i SKUP Olomouc. Jeden mezinárodní turnaj se dokonce v Olomouci konal.
KC SKUP Olomouc je pravidelným účastníkem 2.korfbalové ligy ČR. Dlouhodobým cílem je pak výstavba a příprava kádru pro boj o účast v 1.korfbalové lize ČR.

Ilustrační foto
II. Sezóna 1999/2000
 1. V sezóně 1999/2000 se celek KC SKUP Olomouc účastnil 2.korfbalové ligy ČR, skupiny Morava. V konkurenci šesti týmů obsadil v této skupině třetí místo přičemž je třeba poznamenat, že vítěz této skupiny KC Junior Prostějov zvítězil v pozdější baráži a postoupil do 1.korfbalové ligy ČR.
 2. Dále se KC SKUP Olomouc zúčastnil tradičního turnaje pod otevřeným nebem Maxikorfbal, který se v uplynulé sezóně konal v Řevnici. Na tomto turnaji se KC SKUP Olomouc v konkurenci v konkurenci 21 týmů umístil na 15.místě.
 3. Bohužel se SK UP Olomouc nezúčastnil Akademického mistrovství Evropy, a to kvůli nedostatku finančních prostředků na zajištění účasti.
 4. Velkým problémem uplynulé sezóny bylo také trénování, kdy jedna tréninková jednotka týdně očividně nebyla dostatečným prostředkem k takovému zdokonalení, aby se KC UP Olomouc mohl pokusit bojovat o postup do 1.korfbalové ligy.
 5. Dalším problémem je skutečnost, že nedošlo k očekávanému nárůstu členské základny, ačkoli nábor nových členů proběhl na jaře roku 2000 s uspokojivými výsledky. Důvodem, proč noví zájemci poměrně záhy opustili KC SKUP Olomouc, byl již zmiňovaný problém s tréninkovými prostory a skutečnost, že se zájemci o korfbal nemohli po skončení tréninkové jednotky (ve 23.00) dostat rozumným způsobem do místa ubytování.
III. Sezóna 2000/20001
 1. V sezóně 2000/2001 se celek KC SKUP Olomouc opět zúčastní 2.korfbalové ligy ČR, skupiny Morava, kde si vytyčil jako výkonnostní cíl umístění mezi šesti účastníky do 3.místa.
 2. V sezóně 2000/2001 se KC SKUP Olomouc pochopitelně zúčastní také turnaje Maxikorfbal (místo konání ještě není známo), kde se hodlá umístit do 15.místa.
 3. Dále se KC SKUP Olomouc hodlá zúčastnit Akademického mistrovství Evropy, s čímž je však spojen především problém zajištění finančních prostředků a také dostatečných tréninkových prostor, aby reprezentace Sportovního klubu a i Univerzity Palackého byla na vysoké úrovni.
 4. Dalším cílem KC SKUP Olomouc je provést ještě v roce 2000 nábor nových členů. Se splněním tohoto cíle jsou však spojeny výše uvedené problémy (ad I.písm.e)
 5. Dále si KC SKUP Olomouc předsevzal, že pro další sezónu alespoň jeden z členů týmu získá licenci trenéra 3.třídy a jeden licenci rozhodčího 3.třídy.
 6. Posledním cílem KC SKUP Olomouc pro sezónu 2000/2001 je uspořádání turnaje, pokud možno s mezinárodní účastí, ve spolupráci s SK Junior Prostějov.
Návrat na úvodní stránku