Oddíl kanoistiky SKUP Olomouc
Motto: Co dobrého učiníš, pusť po vodě
a víckrát toho nevzpomeň.“

Výše uvedená myšlenka by snad měla platit v běžném životě. Jsou však chvíle, kdy je naopak třeba se zastavit v čase, zavzpomínat na prožité chvíle, společně se zaradovat nad minulými úspěchy a hlavně vzít si ponaučení z chyb, kterých jsme se při naší činnosti určitě nevyvarovali.
A to vše proto, aby těch padesát uplynulých let našeho Sportovního klubu Univerzity Palackého Olomouc nebyla pouze historie, Ilustrační foto ale současně i odrazový můstek pro ještě bohatší a úspěšnější činnost klubu v budoucnu.
A samozřejmě i proto, aby i náš oddíl kanoistiky jako z rodiny vysokoškolských oddílů jeden z nejstarších (je nám také již téměř čtyřicet), největších (vždyť náš počet se pohybuje neustále kolem sta členů všech věkových kategorií od předžáčků, přes vysokoškoláky až již téměř po ctihodné kmety) a snad i jeden z těch úspěšnějších (medaile nejen z domácích mistrovských soutěží, ale i z mezinárodních závodů včetně akademických, juniorských i seniorských mistrovství světa snad ani nelze spočítat - historický žebříček si ovšem vedeme..) nadále vzkvétal a udržel si vysoký kredit do budoucna. Určitě platí, že jak budou silné oddíly, takový bude i klub. Myslíme si, že právě nejlepší dárek, který může k tak významnému výročí našemu klubu dát, je slib další nejméně padesátileté systematické a kvalitní trenérská a funkcionářská činnost, která povede k propagaci dobrého jména našeho sportovního klubu i Univerzity Palackého Olomouc.
A teď snad krátké zamyšlení nad tím, co bylo a snad co bude. Můžeme jej nazvat:
„Retrospektiva aneb ne vzdy jsme pluli hlavou nahoru.“
Kanoistika a vodní turistika patřily k tradičním oblíbeným sportům olomouckých vysokoškoláků. Na obnovené Univerzitě Palackého se rozvíjí od roku 1954, kdy byl založen fakultní oddíl vodní turistiky na lékařské a později přírodovědecké fakultě. Organizovaná činnost oddílů vodní turistiky má stále náročnější cíle, zvyšují se požadavky na obtížnost, na organizaci vodáckých akcí, uskutečňují se první zahraniční zájezdy, vzrůstá touha po závodní činnosti. Různobarevné branky v peřejnaté vodě se stávají pro vodáky výzvou, která vyústila v založení Oddílu vodního slalomu dne 1. března 1962. Těmi, kteří propadli kouzlu bílé vody tak, že se rozhodli realizovat svůj nápad byli František Sehnal a zejména duchovní otec olomouckého vodního slalomu Mirek Havlík, který tomuto sportu doslova zasvětil celý život a právě roky jeho trpělivé a zodpovědné organizátorské a trenérské práce lze považovat za rozhodující pro rozvoj tohoto krásného sportu v Olomouci. Začátky závodní činnosti byly obtížné. Chyběly nejen zkušenosti, ale zejména to hlavní - lodě, což je nedostatek po hříchu aktuální. Ilustrační foto Většina se však díky usilovného vedení oddílu a závodníků vyřešila v poměrně krátké době dvou let. Právě tato první generace, byli to studenti jednotlivých fakult UP, si od nás pokračovatelů zaslouží dík největší.
Prvních deset let činnosti oddílu lze hodnotit jako období sbírání zkušeností závodnických trenérských i funkcionářských. Celá řada závodníků všech již dosáhla významných úspěchů, a to zejména ve vysokoškolských soutěžích oblastního i celostátního charakteru a prosazují se i na čelná místa oblastního žebříčku. Vzpomeňme za všechny alespoň závodníky Rzymana, Erdelského, Linzera, Cibulce, Trojkovou, Nesvadbíka, Kudelu, Lubuškýho, Váchu, Šantovou, Šimkovou a manžele Holibkovi, Fuksovou, Masaříka se Staňkem i mladší Mrkvicu, Zapletalovou, Rubáčka, Barnetovou, Slepicu, Hrnčíře a další.
Druhou desítku let můžeme charakterizovat jako postupné se prosazování do „první linie“. Nešlo ovšem pouze o závodní výsledky a ty byly vynikající, ale i o zapojení členů našeho oddílu do nejvyšších funkcí ve svazových orgánech všech stupňů a do trenérské činnosti reprezentačních družstev. Je to i období, kdy se začínáme systematicky věnovat na vysoké odborné úrovni přípravě mládeže. Logickým vyústěním je ustanovení sportovní základny ČSK k 1.10.1972, která později přechází v tréninkové středisko mládeže, na které navazuje v roce 1978 zřízení sekce vodního slalomu střediska vrcholového sportu.
Další generace závodníků, kteří se již výkonnostně prosazují na přední místa v celostátních soutěžích (bratři Kratochvílové, M.Štencl, Jiří Mazura, M.Cabrnoch a později B.Řihošková) po „skončení“ závodní kariéry se věnují práci s mládeží a v Olomouci tak vzniká velký trenérský potenciál. Dlouhodobá, vysoce odborná (za vedení M.Havlíka spolupráce s týmem z odborných kateder UP) a systematická práce se odráží ve vysoké výkonnosti našich závodníků, kteří se prosazují do reprezentačních družstev juniorů i seniorů. Alespoň z těchto nejúspěšnějších je možno jmenovat juniorské a seniorské reprezentanty Vamberovou, Kaštilovou, Švihelovou, Švihela, R.Havlíka, Vostřela, Přindiše, Bučíkovou, Černou, Tondlovou, Lankaše, Žváčka Havelkovou, Petra, Božka, Vrbu, Kasala, Vostřelovou atd...
Logicky pak celá řada trenérů pracuje u reprezentačních družstev všech stupňů (Kratochvíl, Havlík, Štencl, Vaněk, Řihošková..)
Do výčtu činností je třeba ještě doplnit ustanovení agilní sekce vodní turistiky pod vedením MUDr. Grepla, B.Ruboše a J. Mazury, která má za cíl plnit úkoly v oblasti masového a výkonnostního sportu (pověstné jsou i jejich akce igelit). Ilustrační foto Z bohaté mezinárodní činnosti se zmiňme alespoň o dlouhodobé spolupráci a výměnných zájezdech s vodáky z italského Reggio Emilia a také propagaci sjíždění nejobtížnějších vodních terénů u nás i v zahraničí.
Třetí desítka let odpovídá charakteru řeky. Chvílemi klidná, líně proudící voda, poté ovšem přichází peřeje a sem tam se nám do cesty postaví i nějaký ten vodopádek. Mírná stagnace v důsledku reorganizace vrcholového sportu - historicky nejúspěšnější sportovní odvětví vyřazeno ze „systému“, ztrácíme TSM i SVS-M. Náš oddíl však stále patří k největším a nejlepším. Velkou motivací pro mladé závodníky je splnění snu celé řady generací závodníků - juniorského mistrovství světa, ve kterém je budoucích letech náš oddíl více než úspěšný. Velkou práci ve ůsjezdové specializaci na úrovni oddílu i juniorské reprezentace přináší J. Vaněk. Tato činnost přinese v budoucnu své ovoce v zisku celé řady medailí na mistrovstvích věta včetně světového titulu. Závěr tohoto období byl již opět radostný. Definitivně rozhodnuto o zařazení vodního slalomu opětovně do programu OH. Tedy motivace jako hrom.
Množství organizátorské práce téměř nekonečné (doprava, pořádání závodů, trénink, pracovní činnost), a tak jako celé roky před tím, vše zvládáme i díky skvělé spolupráci se složkami UP, Sportovní halou a zejména katedrou TV UP.
Dvojice Lubušký-Král pro nás vybojovala na druhém MSJ ve Španělsku historicky první bronzovou medaili, K.Křížková skončila čtvrtá, na třetím MSJ ve Švýcarsku vybojovali medaile P.Zichová, J.Jirka a dvojice Obzina M. - Hric.V.
Ze závodníků, kteří nás reprezentovali, možno kromě již zmíněných vyjmenovat Kasala, Vrbu P. Kratochvíla, P.Zichovou, Konečného Vrublového, R. Rozsypala, J. Obzinu, Binarovou, M. Marouskovou a z Ostravy přichází R. Knebel.
Organizátorská činnost se projevuje každoročně a dlouhodobě v pořádání celé řady závodů akademických mistrovství, vodáckých soutěží v rámci univerziád,českých pohárů i mistrovských soutěží všech věkových kategorií, a to doslova po celé republice a vzdy na velmi vysoké úrovni.
Čtvrtá desítka let je již žhavá současnost. A nutno zdůraznit, že velmi, velmi úspěšná. Naši závodníci v juniorských i seniorských kategoriích přivážejí z nejvyšších soutěží MSJ, MS i SP pravidelně medaile. Juniorskými mistry světa a Evropy se stávají V.Řihošková, R.Kratochvíl, B.Jirková, J.Kratochvíl, další medaile získávají M.Obzina, V. Hric, L.Binarová, P.Zichová, J. Řihošek, K.Zichová, M.Řihošková... Robert Knebel V seniorech se do absolutní špičky prosazují R.Knebel (mistr světa), P.Zichová a K.Zichová (medaile z MSJ), na mezinárodních závodech v rámci zařazení do seniorského družstva nás reprezentují R.Knebel, D.Knebel (akademický mistr světa), P.Kratochvíl, P.Zichová, K.Zichová, L.Binarová, bratři Hricové, M.Řihošková.
Nastupuje i nová trenérská generace. Kvalitní trenérskou práci na úrovni oddílu i juniorské a seniorské reprezentace odvádí R. Rozsypal, R. Knebel, P. Kratochvíl a P. Zichová.
Za velký milník v činnosti našeho oddílu považujeme dokončení výstavby nové loděnice (stará po povodních v roce 1997 dosloužila), která patří k nejmodernějším a nejúčelnějším u nás. Tím se neskutečně vylepšilo naše zázemí a celkově podmínky pro kvalitní tréninkový proces. Náš dík všem, kteří se na realizaci podíleli, i všem, kteří nám umožňují tuto stavbu užívat. Je to i závazek do budoucna. Právě tyto podmínky byly rozhodující pro opětovné ustanovení Sportovního centra mládeže při SKUP Olomouc a jsou vytvořeny veškeré předpoklady pro vytvoření historicky první sportovní třídy pro vodní slalom v ČR při ZŠ Demlova.
A co na závěr?
Vodní slalom a sjezd má svoji osobitou životní filozofii, své zákonitosti. Jde o férový souboj člověka s přírodním živlem. Jde o souboj s časem. Jde o souboj sama se sebou. Jde i o prožitek z jízdy. To vše je dlouhodobá záležitost. My jsme však začali již včera. Jediné co bychom chtěli začít nejlépe zítra - je stavba umělé vodní dráhy s peřejnatou vodou. To je náš sen. To je náš cíl. To jediné nám chybí v mozaice obrovského potenciálu úspěšnosti, který zde v Olomouci a v SKUP máme.
Všem, kteří nám vycházejí vstříc a kteří se podílejí na vytváření zázemí nejen našeho oddílu, ale celého SKUP, bychom chtěli ještě jednou při této příležitosti srdečně poděkovat. Zachovejte nám přízeň. Vždyť sport neučí ani jenom prohrávat ani jenom vyhrávat, ale učí (měl by učit) především žít.
Za oddíl kanoistiky SKUP Olomouc
RNDr. Jiří Kratochvíl, předseda oddílu

Návrat na úvodní stránku