Horolezecký oddíl SKUP Olomouc
Horolezecký VŠTJ Slávia Olomouc vznikl v roce 1954. Byl založen horolezci, kteří byli původně členy horolezeckého oddílu TJ Slovan Olomouc, ve snaze dát zejména studentům Univerzity možnost sportovního vyžití v tomto atraktivním sportu.
Prvním vedoucím a prakticky zakladatelem oddílu byl Chrudoš Valoušek. Po něm se stal vedoucím oddílu Josef Kývala, jenž je vedoucím dodnes.
Ilustrační foto Období od založení oddílu do dnešních dnů zahrnuje de facto již nejméně tři generace horolezců. Podmínky pro výkon tohoto sportu se v uplynulém období změnily v takové míře jako u málokterého sportu. Výstroj a výzbroj, a to nejen těch špičkových, je sléty padesátými nesrovnatelná.
Oddíl žil intenzivně společným oddílovým životem, pokud byli horolezci při zájezdech do zahraničních velehor nuceni vystupovat jako kolektiv a pokud přihlášky na zájezdy organizované horolezeckým svazem, byly podmíněny doporučením oddílu. Příslušností k oddílu byly vázány i některé aktivity ve Vysokých Tatrách, např. táboření. S možností svobodného cestování prakticky kamkoliv, potřeba zaštítění oddílem pominula. To se projevilo také na intenzitě oddílového života, tak jak je to obvyklé v alpských zemích.
Oddíl, byť relativně nevelký, byl co do kvality výkonů jeho členů jedním z nejúspěšnějších. Členy státního reprezentačního družstva byli členové oddílu Dina Štěrbová, Jan Červinka, Vlastimil Šmída, Josef Kývala, Miloš Binar, Josef Zeitler, Břetislav Husička, Petr Hapala a v neposlední řadě Michal Orolín, odchovanec našeho oddílu, který jako první Čechoslovák vystoupil na osmitisícovku, na Nanga Parbat. V několika expedicích do asijských velehor se zúčastnili členové oddílu, lékaři Tomáš Pračke a Jan Charousek.
Ilustrační foto V horolezectví ve vlastním slova smyslu neexistují soutěže. Vrcholem činnosti horolezce jsou zájezdy nebo expedice do velehor. Chceme-li tedy hodnotit vrcholné výkony členů oddílu, musíme se zmínit o aktivitách ve velehorách.
Od poloviny padesátých let, kdy nám bylo umožněno zúčastňovat se zájezdů na Kavkaz, se členové takových zájezdů zúčastňovali. V té době dosahovali vynikajících výkonů na Kavkaze zejména Jan Červinka a Vlastimil Šmída, v pozdějších letech to byl Josef Kývala.
Vlastimil Šmída se zúčastnil v roce 1958 expedice na Ťan Šan, kde vystoupil na 7050 metrů vysoký východní vrchol piku Poběda. V roce 1967 se zúčastnili členové oddílu expedice do Hindukuše na Tirič Mir. V roce 1970 zorganizoval oddíl samostatnou expedici na Haramoš 6684 m v pohoří Karakorum. V letech 1978 až 1981 to byla účast na expedici na Nanda Devi 7816 m v Himaláji. V té době vystoupila Dina Štěrbova spolskou expedicí na Nošak ve Vachanu v Afghánistánu. Později vystoupila Dina Štěrbová na Čho Oju 8153 metrů, čímž dosáhla čsl. výškového ženského rekordu, dále to byla další osmitisícovka Gašebrum.
Josef Kývala, Josef Zeitler podnikli náročné výstupy na sedmitisícovky v pohoří Pamír a Ťan Šan.
Aktivity našich členů směřovaly do Ameriky na nejvyšší horu Severní Ameriky Mount McKinley, na nejvyšší horu Jižní Ameriky Aconcaguu. V únoru vystoupil Jan Červinka a Vlastimil Šmída, již senioři, na Invahuasi a Ojos del Salado 6900 m v Argentině v Andách.
Ilustrační foto Tento výčet horolezeckých úspěchů rozhodně není úplný. Bylo by možno se zmínit o dalších vrcholných výkonech ve zmíněných pohořích, ale také v Alpách, Pyrenejích, Norsku ve Vysokém Atlasu v Maroku, Mongolsku.
Při popisu činnosti horolezeckého oddílu nelze nevzpomenout jeho činnosti výdělečné, při práci ve výškách jako natírání věží, bourání továrních komínů apod. Těmito pracemi si oddíl vydělával na zájezdy a nákup výzbroje. Díky těmto aktivitám byl oddíl zcela finančně nezávislý.
Členové oddílu Dina Štěrbová, Ota Štěrba a Vlastimil Šmída byli, případně jsou literárně činní v literatuře se sportovní tématikou, Josef Kývala vynikl jako fotograf hor a horolezců.
Samostatnou kapitolou je účast a organizace horolezeckých závodů v běhu na lyžích. Každoroční okresní přebor horolezců v běhu na lyžích nese název "Memoriál Břetislava Husičky", člena našeho oddílu.

Návrat na úvodní stránku