Oddíl házené SKUP Olomouc
Oddíl házené HSC Prior byl založen v roce 1990 jako samostatná tělovýchovná jednota.
V roce 1992 byl oddíl začleněn do Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí dodnes.
Oddíl k dnešnímu dni registruje 9O hráček. Z nichž cca 95% jsou žačky a studentky základních, středních a vysokých škol. Vedení oddílu včetně trenérů čítá 13 osob. Činnost oddílu probíhá v závislosti na výši finančních prostředků. Sportovní činnost oddílu v minulosti byla a je zastoupena v následujících soutěžních úrovních.
Družstvo minidivize Morava střed
Mladší žačkydivize Morava střed
Starší žačkydivize Morava střed
Mladší dorostenkyod roku 1991 1.liga
v roce 2000 2.místo v soutěži, 3.místo na přeborech ČR
Starší dorostenkyod sezóny 2000-2001 postup do 1.ligy
Ilustrační foto
Družstvo žen
sezóna1991-93divize- postup do 2.ligy
sezóna1994-972.liga- Morava postup do 1.ligy
sezóna1997-981.liga, druhá nejvyšší republiková soutěž 2.místo
sezóna1998-991.liga, druhá nejvyšší republiková soutěž 5.místo
sezóna1999-00z důvodů nedostatku finančních prostředků pro udržení 1.ligy, 2.celostátní liga 1.místo
úspěšná účast v českém poháru
od roku 2000 účast v Moravské lize, která vznikla po reorganizaci nejvyšších republikových soutěží.
sezóna1991-00účast na mezinárodním turnaji SRM:
1991-973.místo
1998-991.místo
20002.místo
V dětských a mládežnických kategoriích pořádáme a pravidelně se zúčastňujeme turnajů, na kterých hrají přední družstva. Pro sportovní rozvoj družstev se oddíl snaží umožnit hráčkám srovnání s hrou družstev v jiných regionech i v zahraničí (herní pobyty v Německu, Itálii, SR)
Z další činnosti oddílu:
Pro získání dobrého jména oddíl uspořádal v Olomouci v roce 2000 společenský večer, na který pozval zástupce města, sponzorů a ostatních oddílů házené města Olomouce, přátele a fanoušky házené.
Zisk z této akce byl využit pro další vstup pro rozvoj oddílu. V měsíci červnu oddíl v rámci oslav 50.výročí založení Univerzity Palackého v Olomouci uspořádal přebory dorosteneckých oddílů z celé české republiky.
Žákovským kategoriím i oddílu žen umožňuje oddíl srovnání herních kvalit na zájezdech do evropských regionů jako je Německo, Slovensko či Itálie. Náklady spojené s těmito aktivitami si hradí hráčky samy. Se žákovskými kategoriemi se účastní zájezdů i rodiče.

Návrat na úvodní stránku