Oddíl basketbalu SKUP Olomouc
Basketbalový oddíl právem považujeme za spoluzakladatele vysokoškolského sportu v Olomouci. Stál u zrodu jednoty a po celé padesátileté období představoval fungující oddíl s kvalitním trenérským i funkcionářským zázemím, s velkou členskou základnou. Za dobu své existence vychoval stovky basketbalistů a basketbalistek. Dosáhl celé řady úspěchů jak na regionální úrovni, tak na úrovni celostátní. Nezřídka reprezentoval Olomouc i na úrovni mezistátní.
Padesátá léta
Zájem o basketbal mezi studenty Univerzity Palackého v Olomouci vzbudili již na konci čtyřicátých let univerzitní pedagogové prof. Losenický a doc. Kocián. Z počáteční vysloveně zájmové činnosti se dík stoupajícímu zájmu o toto sportovní odvětví stala organizovaná a systematická činnost, Ilustrační foto jež vyústila na podzim roku 1950 v sestavení družstva žen, které se pod hlavičkou Sokol Univerzita Olomouc přihlásilo do pravidelné soutěže. Rok 1950 je tedy považován za období, kdy oficiálně vznikl basketbalový oddíl. Tehdejší družstvo žen, sestavené z posluchaček tělesné výchovy a lékařské fakulty bylo zařazeno do krajského přeboru a po prvním roce činnosti postoupilo do II. ligy. Základ tohoto družstva tvořily výhradně studentky UP Buriánková, Bartošková, Sv. Zapletalová, Skotálková, Seveldová, Pilátová, Matochová, Sulková, Skupníková, Novotná, Zbořilová, Buchníčková, Kunderová a Pavlíková. Výkonnostní úroveň družstva však byla v následujících sezónách velmi rozdílná. Do herní kvality se promítlo momentální složení družstva a základy, které si hráčky přinesly ze středních škol. V důsledku výkonnostních výkyvů družstvo několikrát z II. ligy sestoupilo, ale vždy se po roce vrátilo zpět. Krizovým obdobím ve výkonnosti a složení družstva se vedení oddílu rozhodlo předcházet založením široké dívčí mládežnické základny. Systematická a odborně vedená příprava mládeže přinesla pozitivní výsledky univerzitnímu ženskému basketbalu v následujících letech. Byla tak potvrzena správnost nastoupené cesty.
Do stejného období zapadá i zahájení pravidelné organizované činnosti družstva mužů. Výkony tohoto družstva, které startovalo v krajském přeboru ve složení m.j. Tlačbaba, Ziegelheim, Hubka, Pračke, Kohoutek A.a J. Figalové, Adamus, Juchelka, Hořínek a dále Vojáček, Dostál, Bednařík a Veselý nedosahovaly v této době úrovně družstva žen. Řada z uvedených hráčů se věnovala i jiným sportům (házená, tenis). Z této základny však vyšli trenéři jako doc. Adamus a J. Figala, kteří dlouhá léta ovlivňovali basketbalový vývoj jak v Olomouci, tak v Opavě (Figala).
Šedesátá léta
Činnost oddílu se zaměřila na dlouhodobou a cílenou přípravu ženských složek. Rozvoj mužského univerzitního basketbalu výrazně ovlivnil příchod armádního basketbalu do Olomouce v roce 1962. Po vzájemné dohodě se armádní basketbal ujal i chlapeckého basketbalu a vysokoškolský oddíl systematicky zabezpečoval pouze dívčí složky. Práce trenérů mládeže, především dr. M. Adamuse a D. Schreiera, položila základy následující úspěšné éry ženského basketbalu. Chod oddílu po stránce organizační zabezpečovali p. J. Houda, ing. Stachovský a od roku 1965 i R. Pecháček, tehdy hráč, později trenér a rozhodčí, dnes prezident oddílu a člen výboru SK UP Olomouc. Družstvo mužů i nadále hrálo krajský přebor a na konci šedesátých let postoupilo do divize. Družstvo žen již stabilně působilo ve druhé lize.
Sedmdesátá léta
Toto období lze jednoznačně hodnotit jako období výkonnostního vzestupu jak mužských, tak ženských složek (dospělých i mládeže). Úspěchy této etapy spojujeme se jmény trenérů dr. D. Tomajka (působil u družstva žen od roku 1970 do roku 1986), ing. M. Stachovského a F. Adamka u ženských složek a P. Ungera a M. Hradce u družstva mužů. Ilustrační foto Vysoký podíl na výsledcích oddílu mělo i vybudování kvalitního funkcionářského zázemí. Ve vedení oddílu i nadále působil R. Pecháček, dále pak ing. P. Novotný, A. Růžička a díky působení tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Olomouci byla velmi dobře zajištěna i stránka zdravotní prevence. Na tomto místě je třeba poděkovat MUDr. J. Kovaříkové i MUDr. T. Pračkemu, kteří se také na úspěších sedmdesátých let významnou měrou podíleli formou diagnostiky, prevence i zdravotního zajištění. V čem spatřujeme období růstu? Družstvo mužů postoupilo během dvou sezón o tři soutěže. Z krajského přeboru do třetí ligy a přes první divizi až do druhé ligy, kde setrvalo po celá sedmdesátá léta. V těchto letech mužská složka patřila v republice ke špičce v akademickém basketbale a dařilo se jí držet i na předních místech v basketbalové lize. Úspěch v tomto období se spojuje se jmény trenérů  M. Hradce, S. Horáka (i hráč) a hráčů  Matzenaura, Kaňi, Janouta, Baláže. Také se začínala projevovat dobrá spolupráce s armádním basketbalem.
Dívčí basketbal se stabilizoval na kvalitní úrovni, např. ligové (družstvo starších dorostenek F. Adamka). U prvních družstev mládeže začal působit student lékařské fakulty Z. Malina.
Za největší úspěch tohoto období však považujeme postup družstva žen do první ligy. Družstvo vedené trenérem dr. D. Tomajkem setrvalo v první lize dvě sezóny. O postup do první ligy se zejména zasloužily vlastní odchovankyně (trenéra dr. Adamuse) Riecká, Homolová, Houdová, Kořínková, M. Stachovská, Dostálová, Klimešová, Rakusová doplněné o studentky univerzity Kostihovou (kapitánka družstva), Hošákovou, Mixovou-Langrovou, Pernicovou a Petráčkovou-Slezákovou. V tomto období musíme vzpomenout i úspěšnou spolupráci s vedením olomoucké Dukly. Sportovní zázemí získalo družstvo žen díky oddílu košíkové VTJ ve sportovní hale Dukly na Šibeníku a na tréninkovém procesu obětavě vypomáhal úspěšný trenér basketbalové Dukly pplk. D. Válek. Úspěšně družstvo žen po celé období vedl dr. D. Tomajko.
Kvalitní tréninkové podmínky získal oddíl v nově vybudované Sportovní hale Univerzity Palackého na Lazcích od roku 1978. Součástí slavnostního otevření haly byl i první ročník mezinárodního turnaje v basketbalu mužů i žen “O pohár rektora UP”, který od té doby každoročně zahajuje sportovní sezónu v novém akademickém roce. Sedmdesátá léta považujeme také za základ úspěšné mezinárodní reprezentace UP. Akademická družstva reprezentovala UP, Olomouc i tehdejší Československo na turnajích v Polsku, Německu, Maďarsku a tehdejším Sovětském Svazu.
Osmdesátá léta
Osmdesátá léta lze považovat za období stabilizace výkonů družstev dospělých. V této době družstva mužů i žen působila v druhé nejvyšší celostátní soutěži a jejich členové úspěchy sklízeli i na poli akademického sportu. Ilustrační foto Družstvo mužů i nadále trénovala dvojice M. Hradec a S. Horák. U družstva žen po odchodu úspěšného trenéra dr. D. Tomajka se postupně vystřídali trenéři L. Růžička, D. Válek, MUDr. Malina a v roce 1989 dr. S. Horák.
Osmdesátá léta však považujeme za velmi úspěšná i na úrovni mládežnické přípravy. Zde družstva juniorek i kadetek postoupila do dorostenecké ligy a pod vedením trenérů J. Tinkla, L. Růžičky, ing. R. Majera, MUDr. Z. Maliny, J. Žlunkové, D. Křepského a MUDr. J. Kohoutové vyrostla celá řada úspěšných i prvoligových basketbalistek Vzpomeňme alespoň reprezentantky Petrželovou, Andrlovou, Dvořákovou a především Stejskalovou. Na úrovni mládežnického basketbalu družstva získala řadu medailí z přeboru Československa (trenér Křepský).
Oddíl zaměřil svoji aktivitu i na turnaje a mezistátní utkání, udržoval mezinárodní kontakty, úspěšně reprezentoval svou alma mater.
Devadesátá léta
Opět se potvrdilo, že dlouhodobě kvalitní práce s mládeží přináší úspěchy. Po dlouhých dvaceti letech se družstvo žen pod vedením trenérů MUDr. Z. Maliny a dr. S. Horáka probojovalo mezi československou elitu. Zde družstvo setrvalo dvě sezóny. V této době však na oddíl dolehly první ekonomické problémy, které se promítly i do sestavy prvoligového družstva. Hráčky poté logicky odešly za lukrativnějšími podmínkami do stabilizovaných prvoligových družstev, kde některé působí do současnosti (reprezentantky Stejskalová, Tinklová, M. Andrlová, a další). Po třech letech se družstvo ještě mezi českou elitu vrátilo (trenér V. Kohout), ale po roce opět soutěž opustilo. I nadále však pod vedením dr. S. Horáka představuje špičku druhé celostátní soutěže. Práce ženské sekce oddílu se po celé období zaměřuje na přípravu mládeže.
Basketbalové družstvo mužů se v devadesátých letech pohybovalo v první šestce I.B ligy. Za největší úspěch mužských složek  lze považovat postup družstva mužů do nejvyšší celostátní soutěže. Družstvo vedené trenéry Z. Korčákem a Z. Paruchem  bohužel odehrálo pouze jednu ligovou sezónu 1994 -95. O postup do první ligy se tehdy zasloužili hráči např. J. Sedlák, S. Lachnit, P. Kulich, T. Paruch, D. David, T. Ryzí, D. Folprecht. V polovině devadesátých let se rozšířilo působení oddílu v přípravě mládeže i na chlapecké složky. Ze zrušeného basketbalového oddílu Dukly Olomouc přešel do SKUP oddíl Basketbalového centra mládeže, vedený Š. Válkem pod hlavičku našeho sportovního klubu. Hned v prvních letech působení se zařadil mezi nejlepší mládežnická družstva v ČR. Ilustrační foto V současné době se mužská část snaží stabilizovat hráčskou základnu a ve spolupráci s talenty mládežnické základny navázat na dřívější úspěchy.
V oblasti akademického sportu patří olomoucký ženský a mužský basketbal mezi republikovou špičku. Na medailových úspěších se podíleli jako trenéři pracovníci Fakulty tělesné kultury dr. S. Horák a Mgr. M. Hradec.
I přes značné ekonomické problémy současnosti lze konstatovat, že oddíl basketbalu vyvíjí svou aktivní činnost velmi úspěšně. Pod vedením prezidenta oddílu R. Pecháčka sekce žen a mužů i nadále zajišťuje pravidelnou sportovní přípravu mládeže. V oddíle působí téměř tři sta aktivních hráčů a hráček. Oddíl basketbalu proto patří mezi nosné pilíře Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době má oddíl ve svých řadách mnoho kvalifikovaných, zanícených a obětavých trenérů a funkcionářů, kteří svojí systematickou činností vytvářejí podmínky pro udržení tradice basketbalu jako vysokoškolského sportu v rámci SK UP Olomouc.
Doc. PhDr. Milan Adamus
RNDr. Svatopluk Horák
Zbyněk Korčák
Roman Pecháček
Kontakt:
WWW:
http://www.skupolomouc.wz.cz/

Kontakt Návrat na úvodní stránku