Oddíl atletiky SKUP Olomouc
Je pravděpodobné, že již Ústav tělesné výchovy na Univerzitě Palackého z roku 1946 organizoval atletiku vysokoškoláků v Olomouci. Snad větší snahu potom vyvíjely nově ustavené katedry tělesné výchovy. Ilustrační foto Nelze vyloučit, že vysokoškoláci startovali již v padesátých letech v atletických soutěžích. Jisté je, že v roce 1956 došlo k dohodě mezi lehkoatletickými oddíly TJ Slovan Olomouc a TJ Slávií Olomouc o tom, že mužská atletika bude závodit pod hlavičkou TJ Slovanu Olomouc, kdežto ženy pod hlavičkou TJ Slávie Olomouc. V roce 1956 družstvo žen obsadilo 2. místo v divizi C. Družstvo a pravděpodobně i oddíl vedl Dr. Mojmír Kocián. Atletika byla vysokoškoláky oblíbená o čemž svědčí pravidelný přebor Univerzity Palackého více utkání fakult, který se vyznačoval velkou účastí závodníků i diváků. Na ně navazovala pravidelná utkání s VŠB Ostrava a občas i s Brněnskou technikou a Univerzitou. Od začátku bylo nevýhodou, že vysokoškoláci trénovali a závodili na pronajímaných zařízeních. Předsedou oddílu do roku 1971 byl doc. PaedDr. Mojmír Kocián CSc., v období 1971 - 1980 Ferdinand Chlup, po roce 1980 opět doc. Kocián. Funkcionářský kádr oddílu nebyl nikdy příliš široký. Studenti se do něho zapojovali obtížně a málo. Jako trenéři v něm působili zejména doc. Mojmír Kocián, Libuše Kopecká, PaedDr. Hynek Seidl, PaedDr. Vlastimil Štekr, Vladislav Vitoul, PaedDr. Radko Zavřel a menší mírou někteří další. Zato oporou olomouckého sboru rozhodčích byli Bohumil Bělík, Ferdinand Chlup, RNDr. Zdeněk Chromý, doc. Mojmír Kocián, RNDr. Ludmila Pudilová, PaedDr. Vlastimil Štekr, doc. Hana Válková a PaedDr. Radko Zavřel. Většina z nich se podílela jako ústřední rozhodčí i na školení nových rozhodčích. Také studenti oborového studia učitelství tělesné výchovy zajišťovali zejména závody mládeže. V okresních, župních nebo krajských atletických orgánech potom pracovali Bohumil Bělík, Ferdinand Chlup, RNDr. Zdeněk Chromý, doc. Mojmír Kocián, PaedDr. Vlastimil Štekr a PaedDr. Radko Zavřel, který byl také členem vysokoškolského ústředí. V období let 1960-1990 podporovali činnost oddílu katedry TV, zejména po materiální stránce. Od sedmdesátých let byla výkonnost sportovců z řad studentů podporována i sportovními stipendii. Cenná v tomto oddíle byla skutečnost, že většina výkonných atletů a atletek byli odchovanci oddílu, nebo těm, kteří přestoupili z jiných oddílů se výkonnost zvýšila. Oddíl udržoval více než 20 roků oboustranné sportovní styky HSG Leipzig s jeho atletickým oddílem a také s univerzitou v Kluži. Ilustrační foto Zhoršení podmínek v osmdesátých letech vedlo v roce 1985 k odhlášení mužstva mužů ze soutěže, studenti dostávali hostování za TJ Lokomotivu Olomouc, a zhoršení financování oddílu koncem devadesátých let vedlo k zrušení studentského družstva žen v roce 2000. Také studentky startují za AK Olomouc.
V období padesátých let startovalo družstvo žen v divizi. V roce 1957 již startovalo ve II. lize B, kde obsadilo 4. místo, v roce 1958 2.místo a v roce 1959 zvítězilo a postoupilo do I. ligy, nejvyšší atletické soutěže v ČSR. Družstvo se opíralo o výkonnost Slávky Jadavanové (oštěp 48,90 m), Miluše Jakoušové (sprint), Anny Losové (544 cm v dálce) aj. Úroveň nejvyšší soutěže však přesahovala možnosti nejen závodnic, ale i oddílu. Družstvo soutěž opustilo.
Během šedesátých let družstvo žen závodilo opět ve II. lize, kde se nejlépe umístilo v letech 1965 - 66 na 3. místě, až v roce 1968 opět soutěž vyhrálo, ale v kvalifikaci o I. ligu skončilo na 2. místě. To se opakovalo i v letech 1969 a 1970, kdy v roce 1970 postupu družstva zabránili machinace TJ Slávie a TJ Sparty Praha. Teprve napočtvrté v roce 1971 vyhrálo v Ústí nad Labem kvalifikaci, což byla satisfakce za předcházející úsilí závodnic, funkcionářů i trenérů. Družstvo mužů bylo založeno v roce 1960 a vstoupilo do nejnižší krajské soutěže v roce 1961. V roce 1963 již závodilo v krajském přeboru a v roce 1969 nešťastně prohrálo v domácím prostředí kvalifikaci o postup do divize s Prostějovem. V tomto roce pod vlivem společenského klima proběhla dočasná změna atletické organizace. Vznikla Středomoravská atletická župa (1.3.1969 - 11.12.1971) za vedení Ludvíka Hájka. Členy vedení se stali Ferdinand Chlup, Vlastimil Štekr.
Sedmdesátá léta byla vrcholem olomoucké vysokoškolské atletiky. V roce 1972 závodilo družstvo žen opět v nejvyšší soutěži, I. lize, družstvo mužů vyhrálo divizi a potom dvě sezóny (1972 - 1973) soutěžilo ve II. národní lize. Ilustrační foto Závodníci TJ Slávie Univerzity dosahovali dobrých výkonů (Zdeňka Černá a Dáša Kotyzová 100 m př. 14,6 s, Jaroslava Balášová v oštěpu 48,50 m, Vlaďka Srbová v disku 53,00 m, Jan Zábranský 400 m 47,9 s, Josef Šrámek 800 m 1:52,2 min. aj.), ale také se vyčerpaly možnosti oddílu. V dalších letech se družstva pohybovala uprostřed tabulek II. národní ligy a divize, i když některé individuální výkony měly vysokou úroveň, kterou závodníci prokazovali na univerziádách a na mistrovstvích Československa. Zejména úspěšná na medaile byla 6. a 7. univerziáda v Olomouci a Banské Bystrici v letech 1971 a 1973.
Osmdesátá léta byla obdobím vleklé krize, kdy se družstvo žen i vlivem reorganizace soutěží dostalo o stupeň dolů a po nelehké úvaze vedení oddílu rozhodlo nepřihlásit v roce 1985 družstvo mužů do soutěže.
Také léta devadesátá přinesla více problémů než kladů. Oslabil se funkcionářský kádr o Ferdinanda Chlupa a RNDr. Zdeňka Chromého, kteří zemřeli, ale i o doc. Mojmíra Kociána, který na další činnost rezignoval. Ale hlavně začaly chybět finanční prostředky na vybavení, později i na závodní činnost. Přestože družstvo studentek závodilo ve II. lize, kde se umisťovalo na prvních místech, bylo v roce 2000 zrušeno a závodnice především posílily místní AK Olomouc. V roce 1998 byla v Olomouci postavena tartanová dráha, která zlepšila podmínky nejen výuky atletiky, ale i tréninkové podmínky. Přesto většina závodníků, studentů dosáhla oddílových rekordů ještě na škvárových nebo antukových drahách.
Ženy
100 m11,8 sOndřejová Libuše1971Praha
200 m24,9 sČerná Zdeňka1969Ostrava
400 m57,4 sPospíšilová Jiřina1977
800 m2:12,7 minMaťátková Eva1973Otrokovice
1500 m4:41,2 minMaťátková Eva1973Praha
3000 m10:03,3 minBarešová Milada1998Kroměříž
5000 m17:37,47 minBarešová Milada1998Jablonec nad Nisou
100 m př.14,37 sKučerová Jitka1978Praha
výška176 cmKolečková Milada1978Uherské Hradiště
dálka582 cmKolesárová Liběna1981Ostrava
koule16,06 mSrbová Vladimíra1969Brno
disk53,00 mSrbová Vladimíra1970Otrokovice
oštěp48,90 mJadavanová Slavomila1961Olomouc
sedmiboj4574 bJeřábková Eva1993
4 x 100 m48,9 sTJ Slávie VŠ1971
Muži
100 m10,6 sBláha Jiří1970Otrokovice
200 m21,9 sBláha Jiří1973Olomouc
400 m47,9 sZábranský Jan1972Praha
800 m1:52,2 minŠrámek Josef1972Olomouc
1500 m3:52,78 minDostál Roman1976Ostrava
5000 m14:45,0 minŽenčák Jaroslav1985Nitra
110 m př.14,6 sPernica Luděk1973Ostrava
výška204 cmSuk Jiří1973
dálka738 cmZrun Roman1982Praha
tyč515 cmZrun Roman1981Ostrava
trojskok14,68 mMachovský Jaroslav1975
koule15,47 mČernohorský Dušan1971
disk51,16 mDočkal František1979Olomouc
oštěp68,08 mTrušník Petr1967Olomouc
kladivo57,88 mDostál Zdeněk1968
desetiboj7844 bPernica Luděk1973Praha
4 x 100 m42,8 sTJ Slávie VŠ1971Olomouc

Návrat na úvodní stránku