50 let vysokoškolského sportu v Olomouci  1950 - 2000

Od počátku k dnešku
Vysokoškolský sport v Olomouci

Vysokoškolský sport v Olomouci má již dlouholetou tradici a za padesát let své činnost žije v povědomí široké veřejnosti.
V roce 1946 byla v Olomouci obnovena univerzita s názvem Palackého univerzita, na které bylo také ustaveno studium učitelství Tv, jež inicioval prof. Zbyněk Losenický. Tělesnou výchovu vysokoškoláků v těchto počátcích organizoval ÚTV.
Olomouc TJ Sokol Palackého univerzity byl založen v listopadu 1950. Jeho prvním iniciátorem a předsedou byl doc. MUDr. Jan Mělka, který se stal svéráznou osobností olomoucké univerzity. Po vzniku kateder TV (KTV) v roce 1952 se dobrovolná tělesná výchova stala nerozlučnou součástí činnosti KTV na Palackého univerzitě. Postupem doby se v TJ vytvářel zkušený funkcionářský kolektiv, který spolupracoval s KTV při pořádání Československých univerziád v Olomouci (zimní 1961 a 1981, letní 1971 a 1978), organizoval další významné akce mezinárodního charakteru jako Memoriál 17. listopadu v plavání, Poháry 17. listopadu v basketbalu, krasobruslení - tancích na ledě a volejbalu, Hanácký pohár ve vodním slalomu, Pohár Intervize v moderní gymnastice MEJ ve volejbale a řadu dalších.
Funkci předsedy TJ v tomto padesátiletém období vykonávali pánové J. Mělka, H. Hlava, B. Schober, K. Sommer, J. Zezula, V. Ošťádal, M. Holibka a L. Bank. Je velmi nevděčné vyjmenovat další funkcionáře, např. M. Adamus, M. Buriánková, M. Havlík, I. Havlíková, M. Komolá, J. Novosad, W. Stehlík, V. Štekr, B. Štěpánová, L. Zapletal a další. Pracovníci TJ zejména učitelé KTV se snažili zvýšit nejen počet sportujících studentů, ale také jejich výkonnostní úroveň.
Zatímco v roce 1972 měla TJ cca 1.300 členů ve 13 sportovních oddílech, v devadesátých letech se počet členů pohyboval mezi 2.000 - 2.500, počet oddílů od 20 do 24, počet studentů a zaměstnanců UP od 900 do 1.500.
Každá etapa vysokoškolského sportu v Olomouci přinášela úspěchy v jednotlivých sportovních odvětvích. Stálicemi ve výkonnosti byly oddíly, ve kterých se systematicky pracovalo od mládeže až po vlastní vysokoškoláky. Podmínky pro sportovní činnost se výrazně zlepšily výstavbou Sportovní haly UP v letech 1974 - 1978, kterou iniciovala VŠTJ za předsednictví H. Hlavy a velkého přičinění obětavého pracovníka - člena odborné KTV J. Matěje.
Poslední období po roce 1990 bylo ve znamení přeměn. VŠTJ Univerzita Olomouc se v roce 1992 přejmenovala na Sportovní klub Univerzity Palackého (SKUP), do funkce prezidenta klubu byl zvolen RNDr. Ladislav Bank z FTK, který tuto funkci vykonává i v dalších třech obdobích. Výkonný výbor SKUP vstoupil do tohoto obtížného období se snahou poskytnout oddílům co největší samostatnost v jejich činnosti a zároveň se podílet na vytváření co nejlepších podmínek. Snahou bylo rovněž zvyšování členské základny, zejména z řad studentů UP. Pochopením vedení UP a FTK se stala univerzita garantem sportovní činnosti SKUP hlavně tím, že poskytuje cvičební a tréninkové prostory pro sportovní vyžití a přípravu.
Sportovci - studenti UP se prosazují ve všech vysokoškolských sportovních soutěžích, v soutěžích ČSTV a v reprezentaci ČR. Např. družstvo volejbalu žen se stalo od roku 1993 čtyřnásobným mistrem ČR. V individuálních sportech zde vyrostla řada reprezentantů, zejména v plavání a vodním slalomu.
Již po několik let jsou naši sportovci zařazováni do desítky nejlepších sportovců olomouckého regionu - volejbalistky Štěpančíková, Celbová, plavci - Bazger, Juránková, Kubalčíková, Dub, vodní slalomáři - Knebel a další. Plavkyně Marcela Kubalčíková, několikanásobná mistryně ČR, startovala na OH v Atlantě, volejbalistka Eva Celbová se stala v roce 1998 mistryní Evropy v beach volejbale a startovala rovněž na posledních OH v Sydney. Závodníci SKUP pravidelně reprezentují na světových univerziádách, které se konají každé dva roky.
Je potěšitelné, že z iniciativy studentů vznikají stále nové oddíly SKUP. Pro široké sportovní vyžití studentů UP byl založen oddíl rekreačního sportu, ve kterém bylo zapojeno v roce 1999 již 1.228 studentů.
Když zhodnotíme výsledky padesátileté tělovýchovné a sportovní činnosti vysokoškolského sportu v Olomouci, zjistíme, že olomoucký vysokoškolský sport se významně podílel a podílí nejen na reprezentaci UP a města Olomouce, ale také na akademické a státní reprezentaci. V současné době je SKUP v Olomouci svou členskou základnou největším vysokoškolským klubem v ČR a největším sportovním klubem v regionu města Olomouce.

-----

Sportovní soutěže na vysokých školách

Založením KTV v roce 1952 byly vytvořeny podmínky pro masové zapojení studentů VŠ do tělesné výchovy a sportu. Výkonnostní sportovci měli možnost vyžívat se v soutěžích ČSTV, na základní úrovni však nebyl dostatek možností pro širokou obec studentů. Proto v roce 1956 z iniciativy pracovníků KTV vznikly sportovní přebory vysokých škol, které se pořádají pravidelně dodnes a mají již dlouholetou tradici.
V jednotlivých soutěžích každého ročníku se vystřídá mnoho studentů různé výkonnosti. Masová účast je náplní základních kol, kde soutěží o přebor jednotlivých fakult a vysoké školy. Na základní kola navazují přebory vysokoškolských měst a regionálních oblastí většinou již na úrovni výkonnostního sportu. Vyvrcholením jsou Akademická mistrovství ČR, kde vybraní studenti reprezentují již své vysoké školy regiony. Až do roku 1969 byly SPVŠ pořádány celostátně, ale od tohoto roku jsou pořádány v České a Slovenské republice samostatně.
Významné sportovní akce jsou také pořádány v rámci Mezinárodního dne studentstva k 17. listopadu. Velmi často jsou to závody nebo turnaje poměrně vysoké úrovně s mezinárodní účastí. Mezi tyto závody také patří Memoriál Jana Opletala v plavání - letos již 30. ročník. V Praze to byl Mezinárodní turnaj mužů ve volejbale, v Plzni Mezinárodní turnaj v badmintonu. V současné době se ještě pořádají mezinárodní soutěže v těchto sportech - Pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově mlýně, Mezinárodní akademické mistrovství v běhu na lyžích pořádané převážně v Novém Městě na Moravě. Od roku 1990 je ČAAS pravidelně spolupořadatelem Běhu Prahou. Od roku 1994 je tento závod spojen s pořádáním velké humanitární akce Běh Terryho Foxe. Tento běh se v posledních letech velmi rozšířil a v současné době je v České republice nejmasovější na celém světě. Jsme hrdi, že to byli právě vysokoškoláci, kteří se o tuto akci zasloužili, a to nejen v Praze, ale i v jiných vysokoškolských městech.
V roce 1961 začíná významná etapa v dalším rozvoji vysokoškolských sportovních soutěží. Bylo to období zahájení Československých univerziád. Pro nás je potěšitelné, že pořádáním první Československé univerziády - zimní části - byla pověřena UP v Olomouci, kdy lyžařské soutěže probíhaly v areálu Chopku v Nízkých Tatrách. Letní část uspořádala lékařská fakulta UK v Hradci Králové.
Od této doby se v pořadatelství Československých univerziád střídaly VŠ téměř ve všech vysokoškolských městech střídavě v České a Slovenské republice.
Program Československých univerziád se během doby velmi rozšířil. Na programu poslední univerziády v zimě v roce 1993 bylo již 10 sportů. V letních univerziádách z původních 7 sportů bylo již v roce1993 zařazeno již 18 sportů. Většina z nich měla návaznost na mezinárodní univerziády nebo na akademická mistrovství světa.
Další mezní kapitolu vysokoškolského sportu tvoří období 1992 - 1996. Doba je poznamenána novou koncepcí v uspořádání vysokoškolských soutěží. V roce 1993 se konaly poslední československé univerziády zimní v Hradci Králové a letní v Banské Bystrici a od roku 1994 se již každoročně pořádají Akademická mistrovství ČR v jednotlivých sportech jako nejvyšší soutěže českých vysokoškoláků v rámci SVPŠ.
Celkový počet sportů a komisí se v roce 2000 ustálil na 39, členská základna dosáhla 27.664 členů organizovaných 41 v klubech České asociace univerzitního sportu a 2.400 členů je registrováno v 19 klubech ČAATS.
Sportovní přebory vysokých škol vyhlašuje a řídí Česká asociace univerzitního sportu. Na organizaci a provedení soutěží se podílejí jednotlivé katedry tělesné výchovy, vysokoškolské kluby a jednoty, komise jednotlivých sportů ČAUS a regionálních pracovišť.
Snahou ČAUS je pokračovat i nadále v pořádání soutěží v rámci SPVŠ, podílet se na přípravě reprezentantů na mezinárodní soutěže a světové univerziády, ale především také zabezpečovat každodenní sportovní aktivity celé akademické obce.
Přehled československých univerziád
Zimní univerziády
1.1961Chopok - N. TatryUP Olomouc
2.1963Špindlerův MlýnUK Praha
3.1965ŽilinaVŠD Žilina
4.1967Špindlerův Mlýn
Pardubice
AM UK Praha
AM VŠCHT Praha
5.1969LiberecVŠST Liberec
6.1973Špindlerův Mlýn
Hradec Králové
UK Praha
LF UK Hradec Králové
7.1975ŽilinaVŠD Žilina
8.1977Špindlerův Mlýn
Pardubice
VUT Brno
VŠCHT Pardubice
9.1979ZvolenVŠLD Zvolen
10.1981OlomoucUP Olomouc
11.1983PrešovPeF Prešov
12.1985LiberecVŠST Liberec
13.1987KošiceVŠT Košice
14.1989PlzeňVŠSE Plzeň
15.1991ZvolenVŠLD Zvolen
16.1993Jablonec
Hradec Králové
VUT Brno
VŠ Ped. Hradec Králové
Letní univerziády
1.1961Hradec KrálovéLF UK
2.1963KošiceVŠT Košice
3.1965BrnoVUT Brno
4.1967NitraVŠPH Nitra
5.1969PlzeňVŠSE Plzeň
6.1971OlomoucUP Olomouc
7.1973Banská BystricaPeF Banská Bystrica
8.1975OstravaVŠB+PeF Ostrava
9.1977TrnavaPeF Trnava
10.1979PrahaFTVS UK Praha
11.1981BratislavaPrF UK Bratislava
12.1983BrnoUJEP Brno
13.1985NitraVŠPH Nitra
14.1987OlomoucUP Olomouc
15.1989BratislavaPeF Bratislava
16.1991OstravaVŠB+PeF Ostrava
17.1993Banská BystricaPeF Banská Bystrica
Přehled současných vysokoškolských klubů České asociace univerzitního sportu (ČAUS)
Oblast Praha
Univerzitní sportovní klub Praha (USK)
VSK Humanita UK
VSK Iuridica UK
VŠSK MFF UK
VSK Přírodní vědy UK Praha
VŠTJ Medicína Praha
VŠTJ Stavební fakulta Praha
VŠTJ Technika Praha strojní
VSK Chemie
VŠTJ Ekonom Praha
VŠTJ ČZU Praha - Suchdol
SK Uměleckých škol Praha
VSK Medik Praha
VSK Elektro ČVUT Praha
Oblast Čechy
TJ Slávia Lékařská fakulta UK Hradec Králové
VSK Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
USK Slávie Ústí nad Labem
VŠSK Pedagogická fakulta UK Praha, Brandýs nad Labem
VVSK Vysoká škola pedagogická Hradec Králové
VSK Slávia VŠ Plzeň
VSK TU Liberec
VSK Akademik Cheb
USK Fakulta managementu Jindřichův Hradec
VŠTJ Pedagogická fakulta Hradec Králové
VSK Slávia Pedagogická fakulta JU
VSK Slávia Zemědělská fakulta JU
USK Univerzity Pardubice
Oblast Morava
VSK Univerzita Brno
VSK Technika Brno
VSK FS Brno
VSK MZLU Brno
KRS DEI VUT Brno
VTJ VA Brno
AAC JAMU Brno
VSK VFU Brno
VŠSK Technika Zlín
VSK VŠB TU Ostrava
VSK Obchodně-podnikatelské fakulty Karviná
TJ Slávie Ostravská univerzita VSK FF+PřF SU Opava
SK Univerzity Palackého v Olomouci
Kluby České asociace akademických technických sportů (ČAATS)
VŠZ České Budějovice - kynologie
PdF Hradec Králové - střelectví
FJ a FI Praha - PP, ragby
TU VŠB Ostrava - paragliding, střelectví, PP
TU Liberec - biatlon, PP, ROB
EF ZČU Plzeň - střelectví, biatlon, PP
FAST VUT Brno - Neptun, potápěčství
PdF MU Brno - ROB, biatlon, střelectví
VŠCHT Pardubice - biatlon, vodáctví
EF ČVUT Praha - ROB VŠB Ostrava - radioklub
FTVS UK Praha - PP, RP, biatlon, paragliding, letecké sporty, střelectví, modelářství
VUT Brno - PP
Letecký klub VUT Brno - letectví, paragliding
Sportovní škola Pardubice - střelectví

-----

ČAUS (ČAATS) Mezinárodní studentské sportovní organizace a soutěže

V roce 1923 zorganizoval Sportovní výbor mezinárodní konfederace studentů v Paříži Světové univerzitní hry. Zúčastnili se zástupci deseti zemí a soutěžilo se pouze v atletice. Stejná organizace pak až do roku 1939 uspořádala osm letních a šest zimních celosvětových akcí.
Po druhé světové válce dochází také na sportovním poli k nevídanému rozmachu. V roce 1946 byl v Praze založen Mezinárodní svaz studenstva (MSS). O rok později tento mezinárodní svaz v návaznosti na předválečné akce Mezinárodní konfederace studentů zorganizoval IX. světové univerzitní hry v Paříži a v Davosu pak VII. zimní světové univerzitní hry. V roce 1948 došlo v mezinárodním sportu vysokoškoláků z politických a mocenských důvodů k organizačnímu rozštěpení. To vedlo ke vzniku Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU). V období od roku 1949 až do roku 1956 organizoval MSS a FISU mezinárodní soutěže odděleně.
Až I. letní světová univerziáda 1959, která se konala v Turínu, znamenala klíčovou etapu v mezinárodním sjednocování vysokoškolského sportu. FISU se stala se120 členskými zeměmi jednou z největších světových sportovních federací.
Na I. univerziádu v Turínu pak v dvouletém cyklu navazovaly další letní a zimní univerziády s postupně narůstající účastí národních organizací a sportovců se zvyšující se výkonností a stále významnějším zájmem veřejnosti.
Univerziáda je jednou z nejdůležitějších sportovních akcí, koná se každé 2 roky v jiném místě a je rozdělena na dvě části – letní a zimní. Na letní univerziádě sportovci soutěží v deseti sportovních odvětvích a třech volitelných sportech navržených pořadatelem. Ve stálém programu je atletika, basketbal, fotbal, plavání, skoky do vody, sportovní gymnastika, šerm, tenis, vodní pólo, volejbal. Na zimní univerziádě se soutěží v 6 sportech a jednom volitelném. Ve stálém programu je alpské lyžování, klasické lyžování, lední hokej, krasobruslení, rychlobruslení a biatlon. Univerziády se mohou zúčastnit všichni vysokoškolští sportovci od 18 do 20 let a rovněž absolventi VŠ v roce předcházejícím.
Počínaje rokem 1963 jsou také pořádána většinou ve dvouletých cyklech Akademická mistrovství světa, a to zejména těch sportovních odvětvích, která nejsou na programu univerziád. Například v roce 1998 se konalo 19 AMS s celkovou rekordní účastí států a s úhrnným počtem 2.756 účastníků.
V listopadu 1999 byla založena Evropská asociace univerzitního sportu (EUSA). Hlavním úkolem této asociace je koordinace sportovních soutěží mezi evropskými univerzitami a rozvíjení netradičních tělovýchovných a sportovních aktivit, které nejsou v programu světových univerziád a akademických mistrovství světa. Dále pak koncepce společných postupů a evropské politiky univerzitního sportu při generálních zasedáních FISU.
Dosud nejúspěšnějším vystoupením české akademické reprezentace v historii byl zisk 13ti medailí na poslední Světové univerziádě na Mallorce. Další světové univerziády nás čekají v roce 2001, kde se nejúspěšnější akademici sejdou na Zimní světové univerziádě v polském Zakopaném a Letní světové univerziádě v čínském Pekingu.

Návrat na úvodní stránku Návrat na úvodní stránku